Manier van onze dienstverlening 

 

NoordelijkVerzekeringsKantoor helpt bedrijven, ondernemers en particulieren aan passende en betaalbare (financiële) zekerheid. Wij bemiddelen en adviseren op het gebied van verzekeringen en financiële producten. Onze inkomsten kunnen bestaan uit vergoeding welke wij van financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product of verzekering aangaat. Deze wijze van vergoeding noemen wij 'provisie' De financiële instelling zal deze kosten verwerken in de prijs van het financiële product. 

 

Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze kosten rechtstreeks betaalt. Dit kan dan op basis van een vaste prijs, uurtarief of een abonnement. Wij bereken ons uurtarief op aanvraag excl. BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Daarnaast hebben wij bepaalde voorwaarden die wij aan onze dienstverlening binden. 

 

Privacy verklaring NoordelijkVerzekeringsKantoor

 

De kosten van onze diensterlening op het gebied van schadeverzekeringen zijn onderdeel van de prijs van het product(provisie). Bij verzekeringen is dat de premie die u betaalt. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening. De provisievergoeding is doorgaans tussen 10 en 25% van de premie.